Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji
28-04-2022
KADENCJA 2022 ... ...
więcej...
07-11-2021
Koleżanki i Koledzy, - we wtorek 9.XI.2021 odbędzie się kolejowy "Czwartek Techniczny SITK Rzeszów" - temat przewodni: kolej aglomeracyjna i przebudowa stacji Rzeszów. Plan spotkania: - zbiórka przed wejściem na pero ...
więcej...
DIAGNOSTYKA W SITK RZESZÓW 6 V 2021 r. - 5 VI 2021 r. W dni powszednie zajęcia od 15.30. W soboty od 8.00. Część I Szkolenie dotyczące przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawd ...
więcej...
Szanowni Państwo! W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemiologicznego zmuszeni jesteśmy odwołać zaplanowane na 24 marca br. seminarium szkoleniowe pn. "Podłoże i podbudowy nawierzchni drogowych w odnies ...
więcej...
Kontakt

O NAS

Realizując założenia Statutu Stowarzyszenia Oddział rzeszowski SITK prowadzi działalność statutową i gospodarczą. Obszar działalności Stowarzyszenia określony jest przez Statut (§4 i 5).
Średnio, liczba członków zwyczajnych utrzymuje się na stałym poziomie ok. 280 techników, inżynierów i ekonomistów transportu. Działają oni w 17 klubach i kołach w różnych firmach i instytucjach państwowych oraz samorządowych na terenie województwa podkarpackiego.
Oferta usługowa Oddziału skierowana jest głównie do przedsiębiorstw, instytucji i osób prawnych oraz fizycznych z terenu województwa podkarpackiego w branżach: drogowa, mostowa, kolejowa, samochodowa i infrastruktura lotnicza. Wynik finansowy wypracowany na działalności gospodarczej, corocznie, decyzją Zarządu Oddziału jest przekazywany na rozwój działalności statutowej.
W obszarze działalności statutowej Oddziału dominującą pozycję zajmuje działalność szkoleniowa i seminaryjna, a następnie konkursy i działalność na rzecz członków (coroczne święto SITK w dniu 3 października, comiesięczne spotkania koleżeńskie tzw. „czwartki klubowe”, spotkanie opłatkowe, wyjazdowe posiedzenia Zarządu na terenie poszczególnych klubów i kół, spotkania z kolegami z innych oddziałów, wycieczki techniczno - turystyczne, bal karnawałowy).
Oddział posiada nadane przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej upoważnienie do prowadzenia szkoleń i kursów z zakresu diagnostyki samochodowej (Dz. U. Nr 81 z 1999 r.) i jest wpisany na listę Ośrodków Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Średnio, rocznie odbywa się 20 różnych tematycznie szkoleń i kursów, na których uprawnienia zdobywa około 500 osób.
W roku 2000. Oddział SITK w Rzeszowie podjął inicjatywę zorganizowania pierwszego konkursu pod nazwą „MISTRZ DIAGNOSTYKI PODKARPACIA 2000” wśród stacji kontroli pojazdów województwa podkarpackiego. W roku 2005 – za zgodą ZO – regulamin konkursu został udostępniony Polskiej Izbie SKP w Warszawie, która w oparciu o zmodernizowany nasz regulamin prowadzi konkurs o zasięgu krajowym.
Od 2002 roku – corocznie – organizujemy „KONKURS NA NAJLEPSZĄ BUDOWĘ DROGOWO-MOSTOWĄ ROKU ...” pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego, realizowaną przez firmy drogowe woj. podkarpackiego.
Równie ważnym elementem działalności statutowej Oddziału jest wypełnianie funkcji eksperta zbiorowego na terenie jego działania. W tym zakresie Oddział posiada aspiracje i kadrę doświadczonych fachowców do opiniowania wszelkich projektów i przedsięwzięć związanych z szeroko pojętą komunikacją i dziedzinami pokrewnymi.
Nasi rzeczoznawcy są ekspertami na liście Marszałka Województwa Podkarpackiego z zakresu infrastruktury drogowo-mostowej i transportu publicznego.

Działalność gospodarczą Oddział prowadzi głównie poprzez Zespół Rzeczoznawców. W strukturze organizacyjnej Oddziału funkcjonuje Oddziałowa Komisja Kwalifikacyjna ds. nadawania uprawnień kandydatom na rzeczoznawców SITK. Komisja rozpatruje wnioski kandydatów o nadanie uprawnień, nadaje je, a następnie są one rejestrowane przez Zarząd Krajowy SITK. Rocznie, średnio, uprawnienia otrzymuje 2-3 kandydatów.

W ramach działalności gospodarczej wykonywane są głównie prace projektowe z zakresu:
- budownictwa drogowego, mostowego i kolejowego,
- organizacji ruchu drogowego,
- zabezpieczania osuwisk na drogach i liniach kolejowych,
Ponadto opracowywane są różnego rodzaju opinie, ekspertyzy i regulaminy np. dotyczące funkcjonowania bocznic kolejowych itp.
Bardzo ważnym i rozwojowym elementem działalności gospodarczej Zespołu Rzeczoznawców jest prowadzenie nadzorów nad inwestycjami drogowo-mostowymi oraz kolejowymi.
W okresie od sierpnia 1999 r. do grudnia 2000 r., Oddział prowadził nadzór inwestorski na budowie 3,5 km odcinka drogi z parkingiem przygranicznym na trasie 4E40 Radymno - Korczowa.
W latach 2005, 2006 Oddział prowadził nadzory na dwóch budowach w województwie podkarpackim.

 
Strona główna Kontakt