Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji
25-06-2019
... ...
więcej...
13-07-2018
  KADENCJA 2018 ... ...
więcej...
LICENCJA NA TRANSPORT DROGOWY TAKSÓWKĄ NA TERENIE MIASTA RZESZÓW  Zapraszamy na szkolenie umożliwiające uzyskanie LICENCJI NA TRANSPORT DROGOWY OSÓB TAKSÓWKĄ na terenie GMINY MIASTO RZESZÓW. ...
więcej...
  ***DIAGNOSTA STACJI KONTROLI POJAZDÓW*** 10 października 2019 r. - 16 listopada 2019 r. SITK Rzeszów informuje o najbliższym, ostatnim w tym roku terminie rozpoczęcia cyklu szkoleń, będącyc ...
więcej...
Kontakt

O NAS

Realizując założenia Statutu Stowarzyszenia Oddział rzeszowski SITK prowadzi działalność statutową i gospodarczą. Obszar działalności Stowarzyszenia określony jest przez Statut (§4 i 5).
Średnio, liczba członków zwyczajnych utrzymuje się na stałym poziomie ok. 280 techników, inżynierów i ekonomistów transportu. Działają oni w 17 klubach i kołach w różnych firmach i instytucjach państwowych oraz samorządowych na terenie województwa podkarpackiego.
Oferta usługowa Oddziału skierowana jest głównie do przedsiębiorstw, instytucji i osób prawnych oraz fizycznych z terenu województwa podkarpackiego w branżach: drogowa, mostowa, kolejowa, samochodowa i infrastruktura lotnicza. Wynik finansowy wypracowany na działalności gospodarczej, corocznie, decyzją Zarządu Oddziału jest przekazywany na rozwój działalności statutowej.
W obszarze działalności statutowej Oddziału dominującą pozycję zajmuje działalność szkoleniowa i seminaryjna, a następnie konkursy i działalność na rzecz członków (coroczne święto SITK w dniu 3 października, comiesięczne spotkania koleżeńskie tzw. „czwartki klubowe”, spotkanie opłatkowe, wyjazdowe posiedzenia Zarządu na terenie poszczególnych klubów i kół, spotkania z kolegami z innych oddziałów, wycieczki techniczno - turystyczne, bal karnawałowy).
Oddział posiada nadane przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej upoważnienie do prowadzenia szkoleń i kursów z zakresu diagnostyki samochodowej (Dz. U. Nr 81 z 1999 r.) i jest wpisany na listę Ośrodków Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Średnio, rocznie odbywa się 20 różnych tematycznie szkoleń i kursów, na których uprawnienia zdobywa około 500 osób.
W roku 2000. Oddział SITK w Rzeszowie podjął inicjatywę zorganizowania pierwszego konkursu pod nazwą „MISTRZ DIAGNOSTYKI PODKARPACIA 2000” wśród stacji kontroli pojazdów województwa podkarpackiego. W roku 2005 – za zgodą ZO – regulamin konkursu został udostępniony Polskiej Izbie SKP w Warszawie, która w oparciu o zmodernizowany nasz regulamin prowadzi konkurs o zasięgu krajowym.
Od 2002 roku – corocznie – organizujemy „KONKURS NA NAJLEPSZĄ BUDOWĘ DROGOWO-MOSTOWĄ ROKU ...” pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego, realizowaną przez firmy drogowe woj. podkarpackiego.
Równie ważnym elementem działalności statutowej Oddziału jest wypełnianie funkcji eksperta zbiorowego na terenie jego działania. W tym zakresie Oddział posiada aspiracje i kadrę doświadczonych fachowców do opiniowania wszelkich projektów i przedsięwzięć związanych z szeroko pojętą komunikacją i dziedzinami pokrewnymi.
Nasi rzeczoznawcy są ekspertami na liście Marszałka Województwa Podkarpackiego z zakresu infrastruktury drogowo-mostowej i transportu publicznego.

Działalność gospodarczą Oddział prowadzi głównie poprzez Zespół Rzeczoznawców. W strukturze organizacyjnej Oddziału funkcjonuje Oddziałowa Komisja Kwalifikacyjna ds. nadawania uprawnień kandydatom na rzeczoznawców SITK. Komisja rozpatruje wnioski kandydatów o nadanie uprawnień, nadaje je, a następnie są one rejestrowane przez Zarząd Krajowy SITK. Rocznie, średnio, uprawnienia otrzymuje 2-3 kandydatów.

W ramach działalności gospodarczej wykonywane są głównie prace projektowe z zakresu:
- budownictwa drogowego, mostowego i kolejowego,
- organizacji ruchu drogowego,
- zabezpieczania osuwisk na drogach i liniach kolejowych,
Ponadto opracowywane są różnego rodzaju opinie, ekspertyzy i regulaminy np. dotyczące funkcjonowania bocznic kolejowych itp.
Bardzo ważnym i rozwojowym elementem działalności gospodarczej Zespołu Rzeczoznawców jest prowadzenie nadzorów nad inwestycjami drogowo-mostowymi oraz kolejowymi.
W okresie od sierpnia 1999 r. do grudnia 2000 r., Oddział prowadził nadzór inwestorski na budowie 3,5 km odcinka drogi z parkingiem przygranicznym na trasie 4E40 Radymno - Korczowa.
W latach 2005, 2006 Oddział prowadził nadzory na dwóch budowach w województwie podkarpackim.

 
Strona główna Kontakt