Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji
08-03-2018
... ...
więcej...
07-03-2018
Szanowni Państwo, Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej zaprasza na II Targi Transportu Intermodalnego ... ...
więcej...
WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW NA DIAGNOSTÓW I DIAGNOSTÓW Szanowni Państwo, W dzienniku ustaw z 2014 roku pod pozycją 768 została opublikowana ustawa z dnia 9 maja 2014 roku o ułatwieniu dostępu do niektórych zawod ...
więcej...
DIAGNOSTA SKP - BARDZO WAŻNE ZMIANY WYMOGÓW DLA KANDYDATÓW   Z uwagi na obowiązki nałożone na kraje Unii Europejskiej  przez dyrektywę 2014/45/UE  w Polsce do maja 2018 r. powinna zostać uregulowana materia d ...
więcej...
Kontakt

wstecz :: zobacz wszystkie :: archiwum

WSPOMNIENIE O ŚP. P. JANIE KRĘPIE
( 06-07-2017 )

WSPOMNIENIE O Ś.P. JANIE KRĘPIE

W dniu 18.02.2017r. po długiej i ciężkiej chorobie zmarł nasz kolega Jan Krępa założyciel klubu SITK w Oddziale PKS Mielec i jego długoletni prezes.
 
W ostatniej drodze zmarłego uczestniczyli: żona Wanda z córkami, zięciami, wnukami i wnuczkami. Bliższą i dalszą rodzinę wspierali koledzy i koleżanki zmarłego, współpracownicy z PKS Mielec, koledzy z rzeszowskiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji, turystyczni pasjonaci z PTTK, koledzy z Stowarzyszenia Seniorów Kadry Kierowniczej PKS, a także sąsiedzi oraz znajomi. 
 
Jan Krępa urodził się 23.06.1940r. w Chrząstowie w powiecie mieleckim.
Po ukończeniu nauki zawodu w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu, w 1955 r. podjął pracę w WSK Mielec, skąd powołany został do służby wojskowej /1960 r./ 
W roku 1964, związał się zawodowo z PKS,  początkowo w oddziale w Mielcu, gdzie do 1974 r. pracował na różnych stanowiskach. W międzyczasie uzupełnił swe wykształcenie, uzyskując świadectwo maturalne oraz, po studiach w Politechnice Krakowskiej /1972 r./, dyplom inżyniera mechanika. Następnie został oddelegowany do PKS Dębica na stanowisko zastępcy dyrektora ds. technicznych a potem do oddziału przedsiębiorstwa w Tarnobrzegu, gdzie piastował stanowisko pierwszego zastępcy dyrektora.  
Do oddziału  PKS w Mielcu wrócił w roku 1978 na stanowisko zastępcy dyrektora ds. przewozów pasażerskich, a następnie zastępcy dyrektora ds. technicznych. Zdobyta wiedza oraz praktyka zaowocowała wygranym konkursem w 1993r. na stanowisko dyrektora naczelnego Przedsiębiorstwa PKS w Mielcu, a pracy tej poświęcił się do 2004r., kiedy to przeszedł na emeryturę. Łącznie w Państwowej Komunikacji Samochodowej przepracował 39 lat.
Pod nadzorem kolegi Janka powstał ośrodek wypoczynkowy w Woli Zdakowskiej oraz trzy hale, tj. podzespołownia, hala obsługowo-naprawcza dla taboru importowanego z Jugosławii oraz hala obsługowo-naprawczej dla taboru towarowego, które to znacząco poprawiły warunki pracy ludzi zaplecza technicznego.
Lata pracy kolegi Jana zawsze były pełne zaangażowania, pomysłów i innowacji technicznych wprowadzanych we wszystkich dziedzinach jego działalności. Przez blisko dziesięć lat łączył pracę zawodową z nauką i osiągał bardzo dobre wyniki, które były dostrzegane przez przełożonych.
Świadczą o tym odznaczenia które otrzymał Janek: Srebrny Krzyż Zasługi (1984r), Złoty Krzyż Zasługi (1996r), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2001r.), Zasłużony dla Transportu RP.
 
Kolega Jan, w czasie całej pracy zawodowej, angażował się w działalność społeczną. Dzięki jego zaangażowaniu w 1965r. powstał klub SITK przy PKS Mielec, któremu przewodniczył aż do 2010r., a po reorganizacji został prezesem i w kolejności wiceprezesem klubu środowiskowego Mielec. Stowarzyszeniowa praca Jana odznaczała się aktywnością, mobilizacją współpracowników, propagowaniem racjonalizacji i wynalazczości. Dzielił się także swoją wiedzą i doświadczeniem z młodszym pokoleniem które kształcił w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu na kierunku mechanik samochodowy oraz w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego na kursach mistrzowskich oraz czeladniczych dla pracowników podwyższających swoje kwalifikacje. Był również czynnym wykładowcą na szkoleniach dla diagnostów samochodowych prowadzonych przez oddział SITK. Stowarzyszenie było dla Jana ważnym elementem życia o czym świadczy 52-u letni staż członkowski.
Za długoletnią i pełną zaangażowania pracę w szeregach SITK-u został wyróżniony srebrną, złotą oraz złotą z diamentem odznaką SNT, a także srebrną, złotą i diamentową odznaką honorową NOT.
 
Kolega Jan w roku 1982 został wybrany prezesem zarządu klubu Gryf Mielec. Funkcję tę pełnił do 1995r umiejętnie współpracując z członkami zarządu oraz szerokim gronem działaczy sportowych przeprowadzając klub przez różne trudności.
Za zasługi na niwie sportowej został wpisany do Księgi Zasłużonych dla miasta Mielca, a klub sportowy Gryf nadał mu tytuł Honorowego Prezesa Klubu. 
 
Po przejściu na emeryturę, był inicjatorem i organizatorem powołania Klubu Seniorów Kadry Kierowniczej PKS przy Ogólnopolskim Związku Pracodawców Transportu Samochodowego a następnie Stowarzyszenia Seniorów Kadry Kierowniczej PKS, którego został prezesem i funkcję tę pełnił aktywnie do ostatnich chwil swojego życia.
 
Śp. Jan był wspaniałym, prawym człowiekiem, współpracownikiem, kolegą, przyjacielem. Pracowitość nakazywała mu z pełnym zaangażowaniem podejmować życiowe wyzwania, rozwijać swoje pasje i zarażać innych swoim życzliwym entuzjazmem. Był niekwestionowanym autorytetem dla współpracowników. Wiele satysfakcji przyniosła mu działalność społeczna w SITK, klubie Gryf i PTTK, gdzie współorganizował wiele wycieczek, służył radą i pomocą w trakcie rajdów, złazów i spływów.
 
W czasie ostatniej drogi Śp. Jana żegnały poczty sztandarowe PKS Mielec, SITK Oddział Rzeszów oraz klubu sportowego Gryf Mielec. 
 
Z ramienia Zarządu Oddziału SITK w Rzeszowie mowę pożegnalną wygłosił kol. Marian Sulencki. 
 
Słowem żegnali go także: przedstawiciel Związku Pracodawców Transportu Samochodowego w Warszawie kol. Marian Osuch, oraz prezes zarządu Oddziału PTTK w Mielcu kol. Janusz Wyzina.

Adam Gorczyca


wstecz :: zobacz wszystkie :: archiwum

 
Strona główna Kontakt