Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji
01-02-2019
CZWARTEK TECHNICZNY SITK Zarząd Oddziału SITK RP w Rzeszowie oraz Koledzy z Klubu SITK przy PROMOST CONSULTING zapraszają na pierwszy ...
więcej...
06-12-2018
SEMINARIUM SZKOLENIOWE DLA UŻYTKOWNIKÓW BOCZNIC KOLEJOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Rzeszowie zaprasza, wzorem lat ubiegłych, n ...
więcej...
LICENCJA NA TRANSPORT DROGOWY TAKSÓWKĄ NA TERENIE MIASTA RZESZÓW  Zapraszamy na szkolenie umożliwiające uzyskanie LICENCJI NA TRANSPORT DROGOWY OSÓB TAKSÓWKĄ na terenie GMINY MIASTO RZESZÓW. ...
więcej...
SEMINARIUM SZKOLENIOWE DLA UŻYTKOWNIKÓW BOCZNIC KOLEJOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Rzeszowie zaprasza, wzorem lat ubiegły ...
więcej...
Kontakt

wstecz :: zobacz wszystkie :: archiwum

SEMINARIUM SZKOLENIOWE DLA UŻYTKOWNIKÓW BOCZNIC KOLEJOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
( 06-12-2018 )

 

SEMINARIUM SZKOLENIOWE DLA UŻYTKOWNIKÓW BOCZNIC KOLEJOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Rzeszowie zaprasza, wzorem lat ubiegłych, na jednodniowe SEMINARIUM SZKOLENIOWE DLA UŻYTKOWNIKÓW BOCZNIC KOLEJOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO.

  • termin i godzina: 18 stycznia 2019 r.* (piątek) godz. 9:30.
  • miejsce: Dom Technika NOT w Rzeszowie, ul. Kopernika 1, I piętro, sala nr 12.
  • odpłatność od osoby: 390,00 zł + 23% VAT.

*Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zebrania grupy min. piętnastu słuchaczy.

Prelegentami poniższych zagadnień tematycznych będą przedstawiciele Urzędu Transportu Kolejowego Oddziału Terenowego w Lublinie.
Zagadnienia tematyczne.
Zagadnienie tematyczne dotyczące bocznic kolejowych, będą prezentowane przez przedstawicieli Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), tj.:
Wojciech Król – Dyrektor Oddziału Terenowego UTK w Lublinie.

  1. Świadectwo bezpieczeństwa, jako dokument uprawniający do eksploatacji bocznicy kolejowej, w tym proces wydanie / przedłużenie / zmiana / wygaszanie świadectwa bezpieczeństwa.
  2. Nadzór Prezesa UTK nad komisjami kolejowymi prowadzącymi postępowanie w sprawie wypadków / incydentów – obowiązki użytkownika bocznicy kolejowej.

Leszek Sus – Starszy Inspektor w Oddziale Terenowym UTK w Lublinie.

  1. Utrzymanie i eksploatacja pojazdów kolejowych na bocznicach kolejowych.
  2. Udostępnianie infrastruktury w świetle przepisów znowelizowanej ustawy o transporcie kolejowym.

Przedstawiciele Urzędu Transportu Kolejowego Oddziału Terenowego w Lublinie będą również odpowiadali na ewentualne pytania uczestników seminarium szkoleniowego w zakresie zagadnień tematycznych dotyczących pracy eksploatacyjnej bocznic kolejowych. Seminarium szkoleniowe zakończy wręczenie uczestnikom Certyfikatów uczestnictwa. W trakcie zajęć, zapraszamy na lunch.

Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest przesłanie do biura SITK karty zgłoszenia - wzór poniżej - w terminie do 2 I 2019 r. na adresy: rzeszow@sitk.org.pl, rzeszow@sitkrp.org.pl lub faksem (17) 85 20 557.
Termin zostanie potwierdzony oddzielną korespondencją (tylko zgłoszonym jednostkom).

Celem otrzymania karty zgłoszenia (w formie do edycji) prosimy o kontakt z biurem SITK:
rzeszow@sitk.org.pl, rzeszow@sitkrp.org.pl

ZAPRASZAMY! 

 

*********************************************************************

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 2 I 2019 r.

 

KARTA ZGŁOSZENIA


Zgłaszam udział w seminarium szkoleniowym dla użytkowników bocznic kolejowych
zlokalizowanych na obszarze województwa podkarpackiego nw. osoby/osób:


Termin: 18 stycznia 2019 r. /piątek/ godz. 9:30.


Miejsce:Dom Technika NOT w Rzeszowie, ul. Kopernika 1, I piętro, sala nr 12.


Imię i nazwisko, tel. kontaktowy oraz bezpośredni e-mail do uczestnika/ów seminarium:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Nazwa, dokładny adres, NIP Firmy do wystawienia faktury za uczestnictwo:

............................................................................................................................

............................................................................................................................


Zobowiązanie do zapłaty:


Należność za uczestnictwo w kwocie 390,00 zł + 23% VAT od osoby zobowiązujemy się* wpłacić:

  • przed rozpoczęciem seminarium - po potwierdzeniu jego terminu
  • po zakończeniu seminarium i otrzymaniu faktury (dane jak w pkt. 2.) na konto SITK 58 1240 4751 1111 0000 5514 6186 (z dopiskiem: Seminarium dla bocznic)


*proszę zaznaczyć


.....................................................

(podpis osoby kierującej na seminarium)

 

********************************************************************* 


wstecz :: zobacz wszystkie :: archiwum

 
Strona główna Kontakt