Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji
13-03-2020
! ZOSTAŃ W DOMU ! Szanowni Państwo! Decyzją Rady FSNT-NOT w Rzeszowie, budynek będzie Domu Technika jest zamknięty do ODWOŁANIA. Jest to spowodowane pogarszającą się z dnia na dzień sytuacją epidemiol ...
więcej...
12-03-2020
Szanowni Państwo! W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemiologicznego zmuszeni jesteśmy odwołać zaplanowane na 24 marca br. seminarium szkoleniowe pn. "Podłoże i podbudowy nawierzchni drogowych w odnies ...
więcej...
  W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemiologicznego z dniem 12 III br. zmuszeni jesteśmy odwołać zajęcia. O wznowieniu szkolenia będziemy informować telefonicznie/mailowo. DIAGNO ...
więcej...
Szanowni Państwo! W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemiologicznego zmuszeni jesteśmy odwołać zaplanowane na 24 marca br. seminarium szkoleniowe pn. "Podłoże i podbudowy nawierzchni drogowych w odnies ...
więcej...
Kontakt

wstecz :: zobacz wszystkie :: archiwum

BUDOWNICTWO DROGOWE I INFRASTRUKTURA DROGOWA. Rzeszów, 19 lutego 2020 r.
( 03-02-2020 )

 

MILLENIUM
GAZETA BUDOWLANA

Redakcja:
51-629 Wrocław, ul. A.Wiwulskiego 12
+48 602457645 lub +48 602104545
www.biotop.pl 
www.magazynbudowlany.pl 
biuro@emgb.pl

 

Z A P R A S Z A

 

19 lutego 2020 r. (środa) do Rzeszowa
Hotel Rzeszów - Sala Marszałkowska, poziom 2, Al. J. Piłsudskiego 44
na Seminarium Podkarpackie dla projektantów dróg i mostów,
firm wykonawczych oraz jednostek samorządowych odpowiedzialnych za drogi.

BUDOWNICTWO DROGOWE I INFRASTRUKTURA DROGOWA.


Program seminarium:

9.00 – 9.50
Rejestracja uczestników – konsultacje techniczne przy stoiskach informacyjnych.

10.00-12.10
I sesja wykładowa – materiały i technologie.

1) Konstrukcje gruntowo-powłokowe w infrastrukturze drogowo-kolejowej z elementami remontów i wzmocnień istniejących obiektów (VIACON)*.
2) Geokompozyt drenażowy ABG FILDRAIN – rewolucja w drenażu francuskim i innych typach drenażu. Wysoka wydajność w porównaniu do kruszywa. Niski koszt i ochrona środowiska. Błyskawiczna i prosta instalacja (GEOTICA).
3) Stabilizacja i ulepszanie gruntów wapnem w budownictwie drogowym. Wymagania w zakresie zagęszczenia i nośności na różnych poziomach robót ziemnych wg. PN-S-02205-1998. Przykłady nietypowych rozwiązań. Właściwości użytkowych betonów wykonanych w oparciu o kruszywo wapienne (SPW).
4) Korzyści ze stosowania nowoczesnych technologii kompozytowych w projektowaniu, budownictwie i utrzymaniu bezpiecznej infrastruktury drogowej. Stacja ładowania samochodów elektrycznych, zabudowania w słupie oświetleniowym – odpowiedź na potrzeby szybkiej i efektywnej budowy sieci ładowania w oparciu o sieć oświetlenia ulicznego (ALUMAST).
5) Kruszywa wapienne w infrastrukturze ekonomiczną alternatywą dla kruszyw ze skał twardych. Cechy, korzyści, zalety z zastosowania zwłaszcza z uwagi na „powinowactwo” adhezyjne z lepiszczem i obowiązujące normy. Przykłady rozwiązań (SPW).
6) Efektywna stabilizacja dolnych warstw oraz optymalizacja górnych warstw konstrukcji nawierzchni drogowych przy użyciu georusztów heksagonalnych. Zastosowanie kompozytów do zbrojenia warstw asfaltowych i ich wpływ na poprawę trwałości zmęczeniowej nawierzchni drogowych (TENSAR).

12.30-13.30
II sesja wykładowa - wykład eksperta.

1) Oznakowanie pionowe i poziome dróg oraz wybrane urządzenia BRD w świetle norm, przepisów, wytycznych stosowania. Dobre i złe praktyki – studium przypadków z ekonomicznym uzasadnieniem stosowania danych rozwiązań dla komfortu i bezpieczeństwa użytkowników dróg. Referuje Pan Jarosław Schabowski Wiceprzewodniczący Zespołu ds Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Drogownictwa.

2) Problematyka projektowania, wykonania i oddania inwestycji do użytkowania w wyniku  zmian Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych związanych z budownictwem drogowym. Nowe linie orzecznicze sądów administracyjnych i projektowane zmiany w roku 2020 bardzo istotne dla inżynierów budownictwa drogowo-mostowego. Referuje Pani mgr Elżbieta Bartman-Cupryś Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Kierownik Oddziału Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie.

13.30
Podsumowanie seminarium i rozmowy kuluarowe.

 

*Wśród uczestników spotkania zostanie rozlosowana nagroda niespodzianka ufundowana przez firmę ViaCon.

 

UWAGA:
Zaproszenie jest ważne pod warunkiem potwierdzenia uczestnictwa telefonicznie
+48 664787055, +48 600880120
lub e-mailem: rzeszow@emgb.pl
Prosimy o podanie danych teleadresowych, numeru NIP, ilości i nazwisk osób, które będą uczestniczyć w seminarium.

WSTĘP BEZPŁATNY.
Ilość miejsc ograniczona, prosimy zatem o bezzwłoczne potwierdzenie zaproszenia.

 

O R G A N I Z A T O R Z Y


wstecz :: zobacz wszystkie :: archiwum

 
Strona główna Kontakt