Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji
16-05-2018
TECHNICZNY CZWARTEK W SITK - 7 CZERWCA BR. O GODZ. 17.00 Zarząd Oddziału SITK RP w Rzeszowie oraz Klub SITK przy MZD w Rzeszowie serdecznie zapraszają na ostatni przed wakacjami Czwartek Techniczny SITK. ...
więcej...
18-04-2018
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU ... ...
więcej...
WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW NA DIAGNOSTÓW I DIAGNOSTÓW Szanowni Państwo, W dzienniku ustaw z 2014 roku pod pozycją 768 została opublikowana ustawa z dnia 9 maja 2014 roku o ułatwieniu dostępu do niektórych zawod ...
więcej...
DIAGNOSTA SKP - BARDZO WAŻNE ZMIANY WYMOGÓW DLA KANDYDATÓW   Z uwagi na obowiązki nałożone na kraje Unii Europejskiej  przez dyrektywę 2014/45/UE  w Polsce do maja 2018 r. powinna zostać uregulowana materia d ...
więcej...
Kontakt

wstecz :: zobacz wszystkie :: archiwum

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW NA DIAGNOSTÓW I DIAGNOSTÓW stan prawny na czas do wejścia NOWYCH przepisów, wynikających z DYREKTYWY UE
( 15-01-2016 )

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW NA DIAGNOSTÓW I DIAGNOSTÓW

Szanowni Państwo,

W dzienniku ustaw z 2014 roku pod pozycją 768 została opublikowana ustawa z dnia 9 maja 2014 roku o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów regulowanych.

Jednym z zawodów objętych drugą transzą deregulacji jest zawód uprawnionego diagnosty. Ustawa ta wprowadza zmiany do ustawy - Prawo o ruchu drogowym w części dotyczącej uprawnionych diagnostów.

Zmieniły się wymagania w zakresie wykształcenia i praktyki.

 

Według ustawy, aby zostać diagnostą trzeba mieć (art. 84 ust. 2b PORD):
1. wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
2. średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
3. wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
4. średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

 

Zgodnie z dodanym art. 84 ust. 2c do ustawy - Prawo o ruchu drogowym, z obowiązku odbycia szkolenia będą zwolnione osoby, które ukończyły studia wyższe w obszarze nauk technicznych obejmujących wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej.

Ponadto zgodnie z nowym art. 84 ust. 2e w przypadku ukończenia wyższych studiów do okresu wymaganej praktyki będzie się wliczało praktykę objętą program kształcenia na studiach, pod warunkiem że praktyka odbywana jest na podstawie umowy zawartej między uczelnią a stacją kontroli pojazdów.

UWAGA!

Z UWAGI NA OBOWIĄZKI NAŁOŻONE NA KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ DYREKTYWĘ 2014/45/UE - W POLSCE DO MAJA 2018 R. POWINNA ZOSTAĆ UREGULOWANA MATERIA DOTYCZĄCA WSZELKICH WYMOGÓW FORMALNYCH, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ KANDYDAT NA DIAGNOSTĘ LUB DIAGNOSTA, BY UZYSKAĆ UPRAWNIENIA.

NOWE PRAWO UNIJNE WYRAŹNIE OGRANICZY MOŻLIWOŚĆ UBIEGANIA SIĘ O STANOWISKO DIAGNOSTY TYLKO DLA OSÓB Z WYKSZTAŁCENIEM TECHNICZNYM Z OBSZARU MOTORYZACJI. 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDĄ PAŃSTWO W ZAKŁADCE "DIAGNOSTYKA - WAŻNE ZMIANY ODNOŚNIE WYKSZTAŁCENIA KANDYDATÓW NA DIAGNOSTĘ LUB DIAGNOSTÓW". 

 


wstecz :: zobacz wszystkie :: archiwum

 
Strona główna Kontakt