Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji
10-11-2017
  Szanowni Państwo, Zapraszamy na II. Podkarpacką Konferencję Drogową "BetoNOWE drogi w Polsce", która odbędzie się 29 XI 2017 r. w Politechnice Rzeszowskiej na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środow ...
więcej...
07-11-2017
Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Rzeszowie kieruje do Państwa, wzorem lat ubiegłych, zaproszenie na jednodniowe SEMINARIUM DLA UŻYTKOWNIKÓW BOCZNIC KO ...
więcej...
WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW NA DIAGNOSTÓW I DIAGNOSTÓW Szanowni Państwo, W dzienniku ustaw z 2014 roku pod pozycją 768 została opublikowana ustawa z dnia 9 maja 2014 roku o ułatwieniu dostępu do niektórych zawod ...
więcej...
DIAGNOSTYKA 2018 Szanowni Państwo ROZPOCZYNAMY NABÓR NA PRZYSZŁOROCZNĄ EDYCJĘ CYKLU SZKOLEŃ NA UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DIAGNOSTY SAMOCHODOWEGO. Oczekujemy na zgłoszenia: rzeszow@sitk.org.pl ...
więcej...
Kontakt

wstecz :: zobacz wszystkie :: archiwum

Wymagania odnośnie kandydatów do zawodu DIAGNOSTY SAMOCHODOWEGO /wykształcenie, staż pracy/
( 15-01-2016 )

 

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW NA DIAGNOSTÓW I DIAGNOSTÓW

Szanowni Państwo,

W dzienniku ustaw z 2014 roku pod pozycją 768 została opublikowana ustawa z dnia 9 maja 2014 roku o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów regulowanych.

Jednym z zawodów objętych drugą transzą deregulacji jest zawód uprawnionego diagnosty. Ustawa ta wprowadza zmiany do ustawy - Prawo o ruchu drogowym w części dotyczącej uprawnionych diagnostów.

Zmieniły się wymagania w zakresie wykształcenia i praktyki.

 

Według ustawy, aby zostać diagnostą trzeba mieć (art. 84 ust. 2b PORD):
1. wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
2. średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
3. wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
4. średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

 

Zgodnie z dodanym art. 84 ust. 2c do ustawy - Prawo o ruchu drogowym, z obowiązku odbycia szkolenia będą zwolnione osoby, które ukończyły studia wyższe w obszarze nauk technicznych obejmujących wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej.

Ponadto zgodnie z nowym art. 84 ust. 2e w przypadku ukończenia wyższych studiów do okresu wymaganej praktyki będzie się wliczało praktykę objętą program kształcenia na studiach, pod warunkiem że praktyka odbywana jest na podstawie umowy zawartej między uczelnią a stacją kontroli pojazdów.

UWAGA!

Z UWAGI NA OBOWIĄZKI NAŁOŻONE NA KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ DYREKTYWĘ 2014/45/UE - W POLSCE DO MAJA 2018 R. POWINNA ZOSTAĆ UREGULOWANA MATERIA DOTYCZĄCA WSZELKICH WYMOGÓW FORMALNYCH, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ KANDYDAT NA DIAGNOSTĘ LUB DIAGNOSTA, BY UZYSKAĆ UPRAWNIENIA.

NOWE PRAWO UNIJNE WYRAŹNIE OGRANICZY MOŻLIWOŚĆ UBIEGANIA SIĘ O STANOWISKO DIAGNOSTY TYLKO DLA OSÓB Z WYKSZTAŁCENIEM TECHNICZNYM Z OBSZARU MOTORYZACJI. 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDĄ PAŃSTWO W ZAKŁADCE "DIAGNOSTYKA - WAŻNE ZMIANY ODNOŚNIE WYKSZTAŁCENIA KANDYDATÓW NA DIAGNOSTĘ LUB DIAGNOSTÓW". 

 


wstecz :: zobacz wszystkie :: archiwum

 
Strona główna Kontakt