Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji
16-05-2018
TECHNICZNY CZWARTEK W SITK - 7 CZERWCA BR. O GODZ. 17.00 Zarząd Oddziału SITK RP w Rzeszowie oraz Klub SITK przy MZD w Rzeszowie serdecznie zapraszają na ostatni przed wakacjami Czwartek Techniczny SITK. ...
więcej...
18-04-2018
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU ... ...
więcej...
WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW NA DIAGNOSTÓW I DIAGNOSTÓW Szanowni Państwo, W dzienniku ustaw z 2014 roku pod pozycją 768 została opublikowana ustawa z dnia 9 maja 2014 roku o ułatwieniu dostępu do niektórych zawod ...
więcej...
DIAGNOSTA SKP - BARDZO WAŻNE ZMIANY WYMOGÓW DLA KANDYDATÓW   Z uwagi na obowiązki nałożone na kraje Unii Europejskiej  przez dyrektywę 2014/45/UE  w Polsce do maja 2018 r. powinna zostać uregulowana materia d ...
więcej...
Kontakt

wstecz :: zobacz wszystkie :: archiwum

DIAGNOSTA SKP - WAŻNE ZMIANY WYMOGÓW DLA KANDYDATÓW
( 11-07-2017 )
DIAGNOSTA SKP - BARDZO WAŻNE ZMIANY WYMOGÓW DLA KANDYDATÓW
 
Z uwagi na obowiązki nałożone na kraje Unii Europejskiej  przez dyrektywę 2014/45/UE  w Polsce do maja 2018 r. powinna zostać uregulowana materia dotycząca wszelkich wymogów formalnych, jakie powinien spełniać kandydat na diagnostę lub diagnosta, by uzyskać uprawnienia. 
 
Prawodawca, jako warunki niezbędne dla wykonywania tego zawodu wskazał takie elementy jak: odpowiednie wykształcenie oraz praktyka, ukończenie kursu dla diagnostów, złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego, nieskazanie za przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub umyślne przestępstwo skarbowe, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów  Nowo proponowane zapisy mają na celu zachowanie szerokiego dostępu do zawodu diagnosty, przy jednoczesnym zagwarantowaniu odpowiednich kompetencji technicznych osób wykonujących ten zawód.
 
Unijny akt prawny wymienia obszary, w których kandydat na diagnostę powinien posiadać wiedzę z zakresu mechaniki, dynamiki, dynamiki pojazdu, silników spalinowych, technologii materiałów, elektroniki, elektryki, elektronicznych układów pojazdu oraz aplikacji informatycznych. 
 
W tej chwili w Polsce diagnostą może zostać każdy, kto posiada minimum wykształcenie techniczne - samochodowe lub inne niż samochodowe.
 
Nowe unijne prawo wyraźnie ograniczy możliwość ubiegania się o stanowisko diagnosty. Będzie to możliwe tylko dla osób z wykształceniem technicznym z obszaru motoryzacji.
 
W związku z powyższym, jest to już "ostatni dzwonek" na szkolenie, po którym kandydat zda egzamin a po nim uzyska uprawnienia na "starych" zasadach, tzn. legitymując się wykształceniem technicznym samochodowym lub innym niż samochodowe.
 
Na najbliższy cykl szkoleń (15 II - 24 III br.) nie ma już wolnych miejsc.
 
Jeżeli będzie zainteresowanie i zbierzemy nową grupę, wówczas uruchomimy kolejne szkolenie (III br.) tak, aby był czas na zdanie egzaminu oraz otrzymanie uprawnień diagnosty przed mającymi wejść w życie w maju br. nowymi przepisami.
Oczekujemy zatem na zgłoszenia: rzeszow@sitk.org.pl
 
ZAPRASZAMY!
 
ORGANIZATORZY  wstecz :: zobacz wszystkie :: archiwum

 
Strona główna Kontakt