Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji
07-12-2017
KOLEŻANKI I KOLEDZY, PRZYJACIELE I SYMPATYCY, Zarząd Oddziału zaprasza Wszystkich na coroczny Opłatek SITK, który odbędzie się w czwartek 4go stycznia 2018 r. o godz. 17.00 w sali nr 1 ...
więcej...
10-11-2017
  Szanowni Państwo, Zapraszamy na II. Podkarpacką Konferencję Drogową "BetoNOWE drogi w Polsce", która odbędzie się 29 XI 2017 r. w Politechnice Rzeszowskiej na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środow ...
więcej...
WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW NA DIAGNOSTÓW I DIAGNOSTÓW Szanowni Państwo, W dzienniku ustaw z 2014 roku pod pozycją 768 została opublikowana ustawa z dnia 9 maja 2014 roku o ułatwieniu dostępu do niektórych zawod ...
więcej...
DIAGNOSTYKA 2018 Szanowni Państwo ROZPOCZĘLIŚMY NABÓR NA PRZYSZŁOROCZNĄ EDYCJĘ PIERWSZEGO CYKLU SZKOLEŃ NA UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DIAGNOSTY SAMOCHODOWEGO. Oczekujemy na zgłoszenia: rzeszow@sitk.org.pl ...
więcej...
Kontakt

wstecz :: zobacz wszystkie :: archiwum

DIAGNOSTYKA - WAŻNE ZMIANY WYMOGÓW DOTYCZĄCE WYKSZTAŁCENIA KANDYDATÓW
( 11-07-2017 )
DIAGNOSTYKA - BARDZO WAŻNE ZMIANY WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH WYKSZTAŁCENIA KANDYDATÓW
Z uwagi na obowiązki nałożone na kraje Unii Europejskiej  przez dyrektywę 2014/45/UE  w Polsce do maja 2018 r. powinna zostać uregulowana materia dotycząca wszelkich wymogów formalnych, jakie powinien spełniać kandydat na diagnostę lub diagnosta, by uzyskać uprawnienia. 
Prawodawca, jako warunki niezbędne dla wykonywania tego zawodu wskazał takie elementy jak: odpowiednie wykształcenie oraz praktyka, ukończenie kursu dla diagnostów, złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego, nieskazanie za przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub umyślne przestępstwo skarbowe, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów  Nowo proponowane zapisy mają na celu zachowanie szerokiego dostępu do zawodu diagnosty, przy jednoczesnym zagwarantowaniu odpowiednich kompetencji technicznych osób wykonujących ten zawód.
Unijny akt prawny wymienia obszary, w których kandydat na diagnostę powinien posiadać wiedzę z zakresu mechaniki, dynamiki, dynamiki pojazdu, silników spalinowych, technologii materiałów, elektroniki, elektryki, elektronicznych układów pojazdu oraz aplikacji informatycznych. 
W tej chwili w Polsce diagnostą może zostać każdy, kto posiada minimum wykształcenie techniczne - samochodowe lub inne niż samochodowe.
Nowe unijne prawo wyraźnie ograniczy możliwość ubiegania się o stanowisko diagnosty.
Będzie to możliwe tylko dla osób z wykształceniem technicznym z obszaru motoryzacji.
W związku z powyższym, jest to już "ostatni dzwonek" na szkolenie, po którym kandydat zda egzamin a po nim uzyska uprawnienia na "starych" zasadach, tzn. legitymując się wykształceniem technicznym samochodowym lub innym niż samochodowe.
Przypominamy, że najbliższy cykl szkoleń na uzyskanie uprawnień diagnosty samochodowego rozpoczynamy 28 września 2017 r., wg harmonogramu jak w informacji "DIAGNOSTYKA JESIEŃ 2017".
ZAPRASZAMY!
ORGANIZATORZY  wstecz :: zobacz wszystkie :: archiwum

 
Strona główna Kontakt