Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji
16-10-2017
  UROCZYSTA GALA JUBILEUSZOWA 70LECIA POWSTANIA STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAŁ W RZESZOWIE Rzeszowski oddział stowarzyszenia powstał w 1947 r. Obecnie liczy ok. trzystu inż ...
więcej...
28-09-2017
GŁOSUJEMY NA ALICJĘ REGĘ W KRAJOWYM FINALE KONKURSU PIOSENKI EUROWIZJI JUNIOR 2017 Alicja Rega ... ...
więcej...
WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW NA DIAGNOSTÓW I DIAGNOSTÓW Szanowni Państwo, W dzienniku ustaw z 2014 roku pod pozycją 768 została opublikowana ustawa z dnia 9 maja 2014 roku o ułatwieniu dostępu do niektórych zawod ...
więcej...
DIAGNOSTYKA JESIEŃ 2017 Szanowni Państwo ROZPOCZĘLIŚMY NABÓR NA JESIENNĄ EDYCJĘ CYKLU SZKOLEŃ NA UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DIAGNOSTY SAMOCHODOWEGO. Oczekujemy na zgłoszenia: rzeszow@sitk.org.pl ...
więcej...
Kontakt

wstecz :: zobacz wszystkie :: archiwum

DIAGNOSTYKA - WAŻNE ZMIANY WYMOGÓW DOTYCZĄCE WYKSZTAŁCENIA KANDYDATÓW
( 11-07-2017 )
DIAGNOSTYKA - BARDZO WAŻNE ZMIANY WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH WYKSZTAŁCENIA KANDYDATÓW
Z uwagi na obowiązki nałożone na kraje Unii Europejskiej  przez dyrektywę 2014/45/UE  w Polsce do maja 2018 r. powinna zostać uregulowana materia dotycząca wszelkich wymogów formalnych, jakie powinien spełniać kandydat na diagnostę lub diagnosta, by uzyskać uprawnienia. 
Prawodawca, jako warunki niezbędne dla wykonywania tego zawodu wskazał takie elementy jak: odpowiednie wykształcenie oraz praktyka, ukończenie kursu dla diagnostów, złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego, nieskazanie za przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub umyślne przestępstwo skarbowe, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów  Nowo proponowane zapisy mają na celu zachowanie szerokiego dostępu do zawodu diagnosty, przy jednoczesnym zagwarantowaniu odpowiednich kompetencji technicznych osób wykonujących ten zawód.
Unijny akt prawny wymienia obszary, w których kandydat na diagnostę powinien posiadać wiedzę z zakresu mechaniki, dynamiki, dynamiki pojazdu, silników spalinowych, technologii materiałów, elektroniki, elektryki, elektronicznych układów pojazdu oraz aplikacji informatycznych. 
W tej chwili w Polsce diagnostą może zostać każdy, kto posiada minimum wykształcenie techniczne - samochodowe lub inne niż samochodowe.
Nowe unijne prawo wyraźnie ograniczy możliwość ubiegania się o stanowisko diagnosty.
Będzie to możliwe tylko dla osób z wykształceniem technicznym z obszaru motoryzacji.
W związku z powyższym, jest to już "ostatni dzwonek" na szkolenie, po którym kandydat zda egzamin a po nim uzyska uprawnienia na "starych" zasadach, tzn. legitymując się wykształceniem technicznym samochodowym lub innym niż samochodowe.
Przypominamy, że najbliższy cykl szkoleń na uzyskanie uprawnień diagnosty samochodowego rozpoczynamy 28 września 2017 r., wg harmonogramu jak w informacji "DIAGNOSTYKA JESIEŃ 2017".
ZAPRASZAMY!
ORGANIZATORZY  wstecz :: zobacz wszystkie :: archiwum

 
Strona główna Kontakt